Zalecenia do stosowania po pandemii

Proste kroki, które pomogą zapewnić wszystkim bezpieczeństwo wg wytycznych UKHSA:

Osoby z objawami zakażenia COVID-19, które mają wysoką temperaturę lub nie czują się dobrze, powinny starać się pozostać w domu.

Osoby które mają wysoką temperaturę lub nie czują się dobrze, powinny starać się pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami.

Osoby, które zdecydują się na wykonanie testu na obecność COVID-19, lub które zostaną poproszone o wykonanie testu i uzyskają wynik pozytywny, powinny starać się pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi ludźmi przez 5 dni od dnia w którym uzyskali pozytywny wynik testu.

Dzieci i młodzież z wersja COVID bez objawow, którzy zdecydują się na badanie w kierunku COVID-19 i uzyskają wynik pozytywny powinni pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami przez 5 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu.

Dzieciom i młodzieży którzy uzyskają pozytywnt wynik testu, zaleca się pozostanie w domu i unikanie kontaktu z innymi osobami przez 3 dni od dnia wykonania testu.

We wskazówkach podkreślono również, że szczególnie ważne jest, aby osoba z objawami infekcji COVID-19 unikała bliskiego kontaktu z osobami, których układ odpornościowy jest slabszy, co oznacza, że są one bardziej narażone na ryzyko rozwinięcia zaawansowanej wersji choroby. Jeśli u danej osoby stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, osoba ta powinna przez 10 dni unikać osób z podwyższonym poziomem ryzyka rozwinięcia zaawansowanej wersji choroby.

Jeśli dana osoba musi opuścić dom i ma objawy zakażenia COVID-19, lub musi opuścić dom w ciągu 5 dni od dnia pozytywnego wyniku testu, wytyczne zalecają, aby “podjęła środki ostrożności w celu zminimalizowania mozliwości na przeniesienie infekcji na inne osoby”. Zalecane środki ostrożności to noszenie dobrze przylegającej do twarzy maseczki zakrywającej nos i usta, unikanie zatłoczonych lub zamkniętych przestrzeni takich jak środki transportu publicznego, unikanie dużych imprez towarzyskich oraz zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczen, a także ćwiczenia na świeżym powietrzu zbyt blisko innych osób.

UKHSA radzi by korzystac ze sposobow, które mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się infekcji COVID i chronić innych czyli do szczepienia się, do wietrzenia pomieszczeń zamkniętych, do noszenia maseczek zakrywających nos i usta w określonych sytuacjach jak np przebywanie w zatłoczonych lub zamkniętych przestrzeniach oraz do ciągłego utrzymywanie właściwej higieny rąk i właściwej higieny dróg oddechowych.

Źródło:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s